شرکت تهران در آسیا (TDA) از بدو تاسیس با هدف حضور در عرصه سازندگی و پروزه های ملی و در خصوص و همچنین در صنایع مختلف فعالیت خود را در زمینه ی درب های اتوماتیک و پله های برقی و اتوماسیون ساختمانی آغاز کرده و یکی از فعال ترین شرکت های بخش خصوصی در این زمینه می باشد و تا به امروز گام های بلندی در این زمینه برداشته است و تا جامه عمل پوشاندن به برنامه بلند مدت خود لحظه ای از پای نخواهد نشست .

درب های اتوماتیک تهران در آسیا

در کرکره ای | درب کرکره ای برقی | کرکره برقی آلومینیومی | حفاظ اتوماتیک کرکره ای | تیغه آلومینیوم اتوماتیک | کرکره اتومات مغازه | کرکره های برقی فروشگاهی | کرکره برقی پارکینگی | کرکره های اتوماتیک | کرکره برقی


درب های اتوماتیک تهران در آسیا